ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

Γενικές προϋποθέσεις:

• Να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη από 2.100 €/τ.μ.

• Να φέρει Ο.Α ή άλλο νομιμοποιητικό έντυπο

• Να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με Δ

Χρηματικές κατηγορίες:

• Κατηγορία Α1: Ατομικό εισόδημα έως 12.000 € ή Οικογενειακό έως 20.000 € επιχορήγηση ύψους 70% και άτοκο δάνειο ύψους 30%

• Κατηγορία Α2: Ατομικό εισόδημα έως 40.000 € ή Οικογενειακό έως 60.000 € επιχορήγηση ύψους 35% και άτοκο δάνειο ύψους 65%

• Κατηγορία Β: Ατομικό εισόδημα έως 60.000 € ή Οικογενειακό έως 80.000 € επιχορήγηση ύψους 15% και άτοκο δάνειο ύψους 85%

Επιδοτούμενες επεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης (250€/m2 για συρόμενα, 280€/m2 για ανοιγόμενα, μόνο υαλοπίνακες 75€/m2) & 2.500€ για εξώφυλλα.

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος στέγης και της πιλοτής (για το δώμα 40€/m2 , για τοιχοποιία και δάπεδα 50€/m2).

• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (για κεντρικό σύστημα θέρμανσης από 5.000€ έως 15.000€ & για ηλιακά συστήματα για παροχή ΖΝΧ 1.300€).

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α
1η ΦΑΣΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
1.Α
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

2.Α
Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

3.Α
Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

4.Α
Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

5.Α
ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ για την τιμή ζώνης)

6.Α
Εκκαθαριστικό

Β
2η ΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1.Β
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

2.Β
Αν υπάρχουν συγκύριοι (Υ.Δ)
Παράρτημα V
3.B
Aν δεν χρησιμοποιείται από τον ίδιο το ακίνητο (τα ανάλογα έντυπα)

4.Β
Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων
Παράρτημα VΙΙ
5.Β
Έντυπο αιτούντα
Παράρτημα ΙV-Α η Β
Γ
3η ΦΑΣΗ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
1.Γ
Τιμολόγια - δελτία αποστολής [προμηθευτών & εγκαταστατών (αν είναι διαφορετικοί)]

2.Γ
CE  (για τα κουφώματα το κάθε ένα ξεχωριστά τα U)

3.Γ
Υ.Δ προμήθειας -τοποθέτησης (αν είναι ο ίδιος)
Παράρτημα ΙΧ-Γ
4.Γ
Υ.Δ προμήθειας - Υ.Δ τοποθέτησης (Αν είναι διαφορετικός)
Παράρτημα ΙΧ-Α & Β
5.Γ
Έντυπο ολοκλήρωσης
Παράρτημα Χ

* Ενημέρωση για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ"
* Ερωτήσεις - απαντήσεις για το "Εξοικονομώ"