Η εταιρεία

Η εταιρεία υπό τον διακριτικό τίτλο PHOS SOLutions δραστηριοποιείται ως τεχνικό γραφείο από το 1994 από τον Μηχανολόγο Μηχανικό του ΕΜΠ Ανδρέα Δρακάκη. Το 2010 μετεξελίχθηκε σε τεχνική εταιρεία επεκτεινόμενη στον τομέα των Ήπιων Μορφών Ενέργειας.

Αφουγκραζόμενοι τα κελεύσματα της εποχής και τις αυξημένες περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις του μέλλοντος προσφέρουμε συμβουλές και τεχνογνωσία για χαμηλού ρίσκου ιδιωτικές επενδύσεις αποσκοπώντας στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής σε συνδυασμό με την προστασία του οικοσυστήματος.

Η PHOS SOLutions εγγυάται για την ποιότητα, την ταχύτητα, την εύλογη οικονομική διαχείριση του έργου και την βιοκλιματική αρχιτεκτονική του χώρου σας.